Coaching rodzicielski

Proces coachingowy uczy rodziców pozytywnego myślenia i nastawienia. Pokazuje w jaki sposób powinno dokonywać się wyborów, uczy ustalania celów zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych, uczy dążenia do doskonałości oraz podążania za marzeniami. Rozwija umiejętności komunikacyjne oraz interpersonalne, pomaga określić słabe oraz mocne strony Twojego dziecka, dzięki czemu będziesz wiedział/ła w jaki sposób ustalić plan rozwoju na przyszłość. Takie zdolności są gwarancją osiągania sukcesów i dużej pewności siebie. W coachingu to rodzic jest ekspertem i ma w sobie wszystkie odpowiedzi. Zadaniem coacha jest wydobyć odpowiedzi poprzez zadawanie odpowiednich pytań.

1.450,00