Diagnoza Intelektu Narzędziem SB5

Oferujemy profesjonalną diagnozę intelektu przy użyciu narzędzia Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition (SB5). Jest to jedno z najnowocześniejszych i najbardziej wszechstronnych narzędzi psychometrycznych, które pozwala na dokładną ocenę zdolności intelektualnych osób w wieku od 2 do 69+ lat.

Jak przebiega diagnoza?

Diagnoza narzędziem SB5 obejmuje szereg testów i zadań, które są zaprojektowane w celu oceny różnych aspektów funkcjonowania intelektualnego. SB5 mierzy pięć głównych czynników intelektu:

 1. Płynne rozumowanie: ocena zdolności do myślenia logicznego, rozwiązywania problemów i adaptacji do nowych sytuacji.
 2. Wiedza: pomiar zakresu i głębokości wiedzy ogólnej, w tym znajomości faktów, słownictwa i rozumienia pojęć.
 3. Rozumowanie ilościowe: ocena zdolności matematycznych, w tym umiejętności liczenia, rozumienia liczb i operacji matematycznych.
 4. Przetwarzanie wizualno-przestrzenne: badanie umiejętności orientacji w przestrzeni, analizy wizualnej oraz zdolności do manipulacji obiektami w wyobraźni.
 5. Pamięć robocza: pomiar zdolności do krótkoterminowego przechowywania i manipulowania informacjami.

Proces diagnozy:

 1. Wstępne spotkanie: rozpoczynamy od rozmowy z osobą badaną oraz, w przypadku dzieci, z rodzicami, aby zrozumieć oczekiwania oraz zebrać podstawowe informacje na temat historii rozwoju i funkcjonowania.
 2. Przeprowadzenie testów: osoba badana wykonuje serię zadań, które są dostosowane do jej wieku i poziomu rozwoju. Zadania te są prowadzone w przyjaznej i wspierającej atmosferze, aby zapewnić komfort badanej osoby.
 3. Analiza wyników: po zakończeniu testów przeprowadzamy szczegółową analizę wyników, która pozwala na zrozumienie mocnych stron i obszarów wymagających wsparcia.
 4. Raport i omówienie wyników: osoba badana oraz, w przypadku dzieci, rodzice, otrzymują szczegółowy raport zawierający wyniki diagnozy oraz rekomendacje dotyczące dalszego postępowania, w tym ewentualnej potrzeby dodatkowego wsparcia edukacyjnego czy terapeutycznego.

Dlaczego warto wybrać diagnozę narzędziem SB5?

 • Dokładność i rzetelność: SB5 to narzędzie o wysokiej wiarygodności, które jest szeroko uznawane i stosowane na całym świecie.
 • Wszechstronność: diagnoza obejmuje szeroki zakres zdolności intelektualnych, co pozwala na pełne zrozumienie profilu intelektualnego osoby badanej.
 • Indywidualne podejście: każda diagnoza jest dostosowana do specyficznych potrzeb i możliwości osoby badanej, co zapewnia najbardziej precyzyjne i użyteczne wyniki.
 • Profesjonalizm: badanie prowadzone jest przez psychologa, który posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Diagnoza intelektu narzędziem Stanford Binet 5 to inwestycja w przyszłość osoby badanej. Dzięki dokładnej ocenie zdolności intelektualnych możemy pomóc w odkryciu pełnego potencjału oraz zapewnić wsparcie w dalszym rozwoju na każdym etapie życia.

Rodzaj usługi:

Usługa stacjonarna w gabinecie COD.

600,00