IDP – Individual development plan

IDP jest procesem tworzenia planu działania w oparciu o samoświadomość, wartości, refleksje, cele własnego rozwoju w kontekście kariery zawodowej, edukacji, relacji międzyludzkich lub osobistego samodoskonalenia.

Czas trwania: 2 sesje po 4 h + konsultacja indywidualna

500,00