Model Insights Discovery™

Szkolenie indywidualne lub grupowe

Insights Discovery™ daje wiedzę o czynnikach motywujących, obszarach rozwoju osobistego, o leżących w naszych preferencjach osobowościowych postawach i potrzebach przekładających się na budowane relacje oraz styl działania. Może stanowić wsparcie w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania Twoich pracowników, zespołów a nawet całej organizacji.

Czas trwania: 4h / 8h / 16h w zależności od potrzeb Klienta

Cena: 500 zł sesja indywidualna + koszt badania

Cena za szkolenie grupowe w zależności od ilości osób i zakresu szkolenia

600,00