Terapia ADHD (metodą dr Neuronowski)

W naszej ofercie terapeutycznej znajduje się nowoczesna terapia metodą dr Neuronowski, która jest innowacyjnym podejściem do wsparcia dzieci z różnorodnymi trudnościami rozwojowymi i poznawczymi. Metoda ta łączy elementy neuropsychologii, terapii poznawczej oraz nowoczesnych technologii, aby skutecznie wspierać rozwój dziecka.

Na czym polega terapia metodą dr Neuronowski?

Metoda dr Neuronowski opiera się na neuroplastyczności mózgu, co oznacza zdolność mózgu do zmiany i adaptacji w odpowiedzi na nowe doświadczenia. Terapia ta wykorzystuje specjalnie zaprojektowane ćwiczenia i zadania, które stymulują różne obszary mózgu, wspierając rozwój funkcji poznawczych i emocjonalnych dziecka.

Kluczowe elementy terapii:

  1. Indywidualne programy terapeutyczne. Każde dziecko ma unikalne potrzeby, dlatego programy terapeutyczne są dostosowywane indywidualnie, bazując na szczegółowej diagnozie i obserwacji.
  2. Interaktywne ćwiczenia. Terapia obejmuje szeroki zakres interaktywnych ćwiczeń komputerowych, które są zarówno angażujące, jak i skuteczne. Ćwiczenia te wspierają rozwój uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz innych funkcji poznawczych.
  3. Stymulacja wielozmysłowa. Metoda dr Neuronowski wykorzystuje różnorodne bodźce sensoryczne, które wspierają rozwój integracji sensorycznej oraz umiejętności przetwarzania informacji.
  4. Monitorowanie postępów. Regularna ocena postępów dziecka pozwala na bieżące dostosowywanie programu terapeutycznego, aby zapewnić optymalne rezultaty.
  5. Współpraca z rodzicami. Rodzice są integralną częścią procesu terapeutycznego. Oferujemy wsparcie i szkolenia dla rodziców, aby mogli aktywnie uczestniczyć w terapii swojego dziecka i wspierać jego rozwój w codziennym życiu.

Korzyści

  • Poprawa funkcji poznawczych. Dzieci uczestniczące w terapii często zauważają znaczną poprawę w zakresie uwagi, pamięci, zdolności logicznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów.
  • Lepsza koordynacja i motoryka. Ćwiczenia stymulujące koordynację wzrokowo-ruchową przyczyniają się do lepszego funkcjonowania motorycznego dziecka.
  • Wzrost pewności siebie. Dzięki osiąganym postępom, dzieci zyskują większą pewność siebie i motywację do podejmowania nowych wyzwań.
  • Wsparcie emocjonalne. Terapia pomaga również w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, poprawiając ogólne samopoczucie dziecka.

Nasza terapia metodą dr Neuronowski to kompleksowe podejście do wsparcia rozwoju dziecka, które łączy najnowsze osiągnięcia neuropsychologii z praktycznymi, interaktywnymi ćwiczeniami. Dzięki temu możemy skutecznie pomagać dzieciom w osiąganiu ich pełnego potencjału i poprawie jakości życia.

Dla kogo

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Czas trwania

24 sesje x 60 min, optymalnie 4 sesje tygodniowo.

Rodzaj usługi:

Usługa stacjonarna w gabinecie COD.

Istnieje możliwość przeprowadzenia terapii online narzędziem mTalent.

4.800,00