Myers-Briggs Type Indicator™ (MBTI)

Szkolenie w oparciu o test psychologiczny (indywidualne lub grupowe)
Szkolenie bazuje na określeniu wskaźnika MBTI (Test Myers-Briggs) służącego do zdefiniowania typu osobowości (etap I). MBTI to narzędzie psychologiczne, które pomaga poznać osobiste preferencje w sposobach komunikacji, tworzeniu relacji oraz podejmowaniu decyzji.

Czas trwania: 4h / 8h / 16h w zależności od potrzeb Klienta

Cena: 800 zł sesja indywidualna + koszt badania

Cena za szkolenie grupowe w zależności od ilości osób i zakresu szkolenia

800,00