Coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Oferujemy indywidualne sesje z certyfikowanym coachem w trzech obszarach:

  • Life coaching
  • Business Coaching
  • Coaching Kariery

300,00 1.500,00