Coaching dla dzieci

Coaching i mentoring są interaktywnymi procesami, które pomagają w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Wybór metody zależy od potrzeb młodego klienta i jego rodziców, które są określone podczas pierwszej konsultacji.

Czego możesz się spodziewać?

Wspieramy dzieci w zbudowaniu poczucia własnej wartości, odkrycia swoich mocnych stron, docenieniu siebie. Pomagamy zbudować odporność psychiczną, która jest niezbędna przy pokonywaniu życiowych wyzwań. Dzięki temu dziecko będzie mogło odkryć swoje wewnętrzne zasoby, odwagę i otworzyć się na nowe wyzwania. Pomożemy mu w poprawie relacji z rówieśnikami.

Coaching i mentoring dla dzieci, kierujemy również do młodych sportowców, muzyków, artystów, dzieci uzdolnionych intelektualnie, które są narażone na stres podczas konkursów, zawodów i innych wyzwań, które mogą wywoływać poczucie presji i nasilenie sytuacji stresowych. Pomagamy odnaleźć siłę w swoich talentach.

190,00 1.400,00