Diagnoza psychologiczna pod kątem ADHD dla dzieci

W naszej praktyce oferujemy kompleksową diagnozę pod kątem ADHD, której celem jest dokładne zrozumienie i ocena funkcjonowania poznawczego oraz emocjonalnego dziecka. Nasza diagnoza jest wieloaspektowa i oparta na najnowszych narzędziach diagnostycznych oraz metodach obserwacji.

Jak wygląda proces diagnozy?

  1. Test MOXO: Jest to komputerowy test diagnostyczny, który pozwala na ocenę uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadmiernej aktywności. MOXO jest cenionym narzędziem w diagnostyce ADHD, zapewniającym obiektywne i precyzyjne wyniki.
  2. Skale Connersa: Używamy zarówno kwestionariuszy Connersa dla rodziców i nauczycieli, jak i wersji samoopisowych dla starszych dzieci. Skale te pomagają w ocenie zachowań związanych z ADHD, takich jak niepokój, impulsywność czy trudności w koncentracji.
  3. Badanie inteligencji narzędziem SB5: Przeprowadzamy indywidualny test inteligencji, pozwalający na precyzyjne określenie zdolności intelektualnych i szeroko rozumianego funkcjonowania poznawczego osoby badanej. Dzięki temu możemy wykluczyć inne przyczyny trudności w nauce i koncentracji.
  4. Obserwacja dziecka: Kluczowym elementem naszej diagnozy jest bezpośrednia obserwacja dziecka. Pozwala to na zebranie informacji o jego zachowaniu, interakcjach społecznych oraz sposobie radzenia sobie w różnych sytuacjach.
  5. Wywiad diagnostyczny: Prowadzimy szczegółowy wywiad z rodzicami oraz samym dzieckiem, aby uzyskać pełny obraz jego historii rozwoju, codziennego funkcjonowania oraz ewentualnych trudności.

Co oferujemy?

  • Indywidualne podejście: Każde dziecko jest inne, dlatego dostosowujemy proces diagnostyczny do jego potrzeb i specyficznych trudności.
  • Profesjonalne narzędzia: Korzystamy z uznanych na świecie narzędzi diagnostycznych, które gwarantują rzetelność i dokładność wyników.
  • Kompleksowa ocena: Nasza diagnoza obejmuje wiele aspektów funkcjonowania dziecka, co pozwala na pełne zrozumienie jego potrzeb i trudności.
  • Wsparcie po diagnozie: Po zakończeniu diagnozy oferujemy rodzicom i dziecku szczegółową opinię psychologiczną oraz rekomendacje dotyczące dalszych kroków, w tym ewentualnej terapii i wsparcia dziecka.

Nasza diagnoza pod kątem ADHD to pierwszy krok do zrozumienia i efektywnego wspierania dziecka w jego codziennym funkcjonowaniu. Dzięki naszej pomocy możliwe jest stworzenie optymalnych warunków do jego rozwoju i sukcesu.

Rodzaj usługi:

Usługa stacjonarna w gabinecie COD.

1.500,00